Paul Van Ostaijen: Mythos (From Dutch)


Mythos
By Paul Van Ostaijen
Translated by A.Z. Foreman
Click to hear me recite the Dutch

A tall hand juts in the night
And it juts before the night
for the night alone is yonder blueness
at the endpoint of my eyes
and before the blue night there slides the dive of one white dove
If a white hare should slide before your eyes
Over the street, beware
It takes your life on over
From the one scale to the other
And you do not know
What this all signifies.


The Original:

Mythos
Paul Van Ostaijen

Een hoge hand steekt in de nacht
en zij steekt vóór de nacht
omdat de nacht alleen is gene blauwheid
aan 't einde van mijn ogen
en vóór de blauwe nacht schuift éen witte duif
zo een witte haas schuift voor uw ogen
over de straat neem u in acht
hij draagt uw leven over
van d'ene schaal naar d'andere
en gij weet niet
wat dit beduidt

No comments:

Post a Comment