Jan Slauerhoff: The Explorer (From Dutch)

The Explorer
By Jan Slauerhoff
Translated by A.Z. Foreman

He held the land that he set sail for dear
As a woman holds a being before birth.
Deep in the idea, dreaming he stood there 
On the forward deck and as the prow rose forth 
He had the feeling that it stirred already
Beneath the expanse in which it dozed away 
While the ship, foaming through the watershed 
Sped to that breakthrough birth and berthing day. 

But it seemed betrayal in discovery. 
No invisible cord had bound the two by sea. 
He wanted to re-cover it. Too late. 
It now lay bared to everyone. He sees 
No way save onward, aimless, desolate, 
Undriven and empty over empty seas. 

The Original:

De Ontdekker

Hij had het land waarvoor hij scheep ging, lief,
Lief, als een vrouw 't verborgen komende.
Er diep aan denkende stond hij droomende
Voor op de plecht en als de boeg zich hief

Was 't hem te moede of 't zich reeds bewoog.
Onder de verten, waarin 't sluimerde
Terwijl 't schip, door de waterscheiding schuimende
Op de aanbrekende geboort' toevloog.

Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad.
Geen stille onzichtbare streng verbond hen tweeën.
Hij wilde 't weer verheimelijken — te laat:
Het lag voor allen bloot, hem bleef geen raad
Dan voort te varen, doelloos, desolaat
En zonder drift, leeg over leege zeeën.

No comments:

Post a Comment