Joan Brossa: End of Season (From Catalan)

End of Season 
By Joan Brossa
Translated by A.Z. Foreman

The fallen leaves block the road
I imagine I am what I am not.
Here I am quite still. 

I try to not move,
To occupy a minimum of space,
Just as if I weren't here. 
Silence is the original,
Words are the copy. 

The Original:

Fi del Cicle
Joan Brossa

Les fulles caigudes obstrueixen el camí.
Imagino de ser el que no sóc.
Aquí m'estic ben quiet.
Procuro de no moure'm
i d'occupar el mínim d'espai.
Talment com si ja no hi fos.
El silenci és l'original,
les paraules són la còpia.

No comments:

Post a Comment