Joan Brossa: Night (From Catalan)

Night
By Joan Brossa
Translated by A.Z. Foreman

Beyond observable space, there shines an innumerable multitude of worlds like ours.
They all whirl and move.
Thirty seven million earths. Nine million five hundred thousand moons.

I cringe and think of incalculable distances,
Of the millions of dead globes
In flight around already extinguished suns.
I ponder pride.
What's going on beyond the stars?
The ground is dewed.

A woman gives a kiss to a little girl.
Today supper was even more splendid.
A barrel organ is playing away.
There’s a mirror hung on the wall.
Come in, come in, the door’s wide open.
Passing outside: a shepherd and junk dealer.


The Original:

Nit
Joan Brossa

Enllà de l’espai que percebem brilla multitud innombrable de mons semblants al nostre.
Tots giren i es mouen.
Trente-set milions de terres. Nou milions cinc-centes mil lunes.

Penso amb espant en distàncies incalculables
i en milions de globus morts
al voltant de sols ja apagats.
Medito sobre l’orgull.
Què s’esdevé més enllà dels astres?
El terra està regat.

Una dona fa un petó a una nena.
Avui el sopar ha estat d’allò més bo.
Se sent tocar un manubri.
A la paret hi ha un mirall penjat.
Entreu, entreu, la porta és ben oberta.
A fore passen un pastor i un drapaire.

No comments:

Post a Comment