Joan Brossa: The Poet Finds a Theme (From Catalan)

The Poet Finds a Theme
By Joan Brossa
Translated by A.Z. Foreman

My universe is the poem.
I don’t like to imitate nature
like a camera. I must make life
itself come alive.

And the poem ends with
one verse that is just
one word: the
uni-verse


The Original:

El Poeta Troba Un Tema

El meu univers és el poema.
No m’agrada d’imitar la naturalesa
A la manera dels fotògrafs. Em cal
Fer sorgir la vida mateixa.

I acaba el poema amb una
Estrofa que no és sinó
Un mot:
l’Uni-vers.

No comments:

Post a Comment