T.H. Parry Williams: This (From Welsh)

This
By T.H. Parry Williams
Translated by A.Z. Foreman

Why give a toss about Wales? It's sheer fluke that I got
Born in her boundaries. On a map she is not

More than a scrap of earth in a backend corner,
And a bit of a nuisance to those who believe in order.

And who is it that lives in this spot, pray do tell? Oh
Only the dregs of a people. Please don't go

Rambling of race and nation and unity.
The world's had plenty of that, believe you me.

I've long been fed up with the wails and hullabaloo
Of Wales' proud Nothings making much ado.

I'll take a trip, be rid of their whole word-war,
Ride the train of mind back where I lived before.

And here I am then. Thank God for the loss.
Far from the fanatics chattering fuss. 

Here's Snowdon and crew, the landscape jagged and bare,
Here's the lake and river and crag and there — right there —

Is where I was born. But see, between sky and earth
There are voices and apparitions wherever you turn. 

I'm tottering a little. Let me tell you 
Some wooziness comes upon me out of the blue

And I hear Cymru's claws cut my breast. So it is.  
God help me. I cannot get away from this.

The Original:

Hon

Beth yw’r ots gennyf i am Gymru? Damwain a hap
Yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap

Yn ddim byd ond cilcyn o ddaear mewn cilfach gefn,
Ac yn dipyn o boendod i’r rhai sy’n credu mewn trefn.

A phwy sy’n trigo’n y fangre, dwedwch i mi.
Dim ond gwehilion o boblach? Peidiwch, da chwi

 chlegar am uned a chenedl a gwlad o hyd;
Mae digon o’r rhain, heb Gymru, i’w cael yn y byd.

Rwyf wedi alaru ers talm ar glywed grwn
Y Cymry bondigrybwyll, yn cadw swn.

Mi af am dro, i osgoi eu lleferydd a’i llên,
Yn ôl i’m cynefin gynt, a’m dychymyg yn drên.

A dyma fi yno. Diolch am fod ar goll
Ymhell o gyffro geiriau’r eithafwyr oll.

Dyma’r Wyddfa a’i chriw; dyma lymder a moelni’r tir;
Dyma’r llyn a’r afon a’r clogwyn; ac, ar fy ngwir,

Dacw’r ty lle’m ganed. Ond wele, rhwng llawr a ne’
Mae lleisiau a drychiolaeth ar hyd y lle.

Rwy’n dechrau simsanu braidd; ac meddaf i chwi,
Mae rhyw ysictod fel petai’n dod drosof i;

Ac mi glywaf grafangau Cymru’n dirdynnu fy mron.
Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon.

No comments:

Post a Comment