Mōdor Gōs: Bæ Bæ Sweart Scēap (Ænglisc)

Bæ Bæ Sweart Sceap
Mōdor Gōs
Ġeþēodde A.Z. Formann

Bæ bæ sweart sċēap
Hæfst þū ǣnġe wulle?
Gēa lēof, gēa lēof,
þrī saccas fulle.

Twā mīnum hlaforde
Ond āne his wīfe
Ac nāne þam earman ċilde
Būtan cotlīfe.

Frumlēoþ:

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, marry, have I,
Three bags full;

One for my master,
One for my dame,
But none for the little boy
Who cries in the lane.

No comments:

Post a Comment