Slauerhoff: Comfort in Illness (From Dutch)

Comfort in Illness
By Jan Slauerhoff
Translated by A.Z. Foreman

Pizarro at age fifty still had not 
Gained much fame from the dangers of his life.
With plumes decking the hair of his first wife,
A second tended to his family plot. 

They knew him as a madcap murderer, 
Guilty of every kind of felony.
But that was what they called morality
On Hispaniola in his fiftieth year. 

His chance came: on a rotting caravel
He made the journey none had made before
And with a hundred men conquered Peru. 

He was fifty. I'm thirty. Who can tell
If I'll discover the sixth continent's shore,
Though walking now is more than I can do? 


The Original:

Ziekentroost

Pizarro had de vijftig overschreden
En weinig roem behaald uit veel gevaar;
Zijn eerste vrouw droeg veeren in het haar
En op zijn kleine akker werkte een tweede.

Hij stond bekend als drieste moordenaar,
Geen wet haast die hij niet had overtreden,
Maar dat behoorde tot de goede zeden
Op Hispaniola – hij was vijftig jaar.

Toen kwam de kans: met een vermolmd karveel
Maakte hij de reis die niemand vóór hem deed,
Veroverde met honderd man Peroe.

Vijftig was hij, ik dertig maar: wie weet
Ontdek ik niet het zesde werelddeel,
Al ben ik nu na een paar stappen moe?

No comments:

Post a Comment